Sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ?

By:
Categories: Tin Tức
No Comments
Rate this post

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Theo Quyết định giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Công bố thực hiện thí điểm Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghềhoạt động xây dựng, được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

Chủ trì tổ chức thí điểm, hướng dẫn Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo các quy định của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Giám sát việc tổ chức thực hiện thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các Sở Xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm tại Cục và tại các Sở Xây dựng,hoàn thiện Bộ câu hỏitrắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trực tiếp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo thực hiện thí điểm về Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Quyết định 894/QĐ-BXD.

Comments

Bình Luận

Gọi Ngay